Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3321. Odlok o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije, stran 8668.

Na podlagi 64. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32), določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB) je Občinski svet Občine Bled na 3. izredni seji dne 21. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o razglasitvi javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije
1. člen
S tem odlokom se razglasijo športni in rekreacijski objekti ter površine na območju Občine Bled, ki so v lasti oziroma delni lasti Občine Bled, za javno infrastrukturo na področju športa, turizma in rekreacije.
2. člen
Javna infrastruktura na področju športa, turizma in rekreacije je naslednja:
PODROČJE ŠPORTA
A.1. ŠPORTNA DVORANA BLED
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
|Parc. št. |Površina  |Dejanska raba|K. o.   |Status    |
|      |(m2)    |       |     |lastništva  |
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
|72/2    |1040    |olimpijski  |Želeče  |Občina Bled |
|      |      |trg     |     |       |
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
|73/0    |3780    |športna   |Želeče  |Občina Bled |
|      |      |dvorana   |     |       |
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
|76/4    |892    |olimpijski  |Želeče  |Občina Bled |
|      |      |trg     |     |       |
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
|77/0    |delno   |gost. vrt in |Želeče  |Občina Bled |
|      |      |int. pot   |     |       |
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
|81/1    |4045    |zelenica   |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+-----------+-------------+----------+-------------+
A.2. ŠPORTNI PARK BLEDEC
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|Parc. št.  |Površina |Dejanska raba |K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |       |     |lastništva  |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|435/9    |595    |vstop na   |Bled   |Občina Bled |
|      |     |igrišče    |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|435/10   |972    |parkirišče  |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|435/13   |33515   |šport.    |Bled   |Občina Bled |
|      |     |igrišče    |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|435/25   |19684   |travnik    |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|436/6    |1915   |šport.    |Bled   |Občina Bled |
|      |     |igrišče    |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
A.3. VESLAŠKI CENTER BLED – MALA ZAKA
A.3.1. JAVNE POVRŠINE
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|Parc. št.  |Površina |Dejanska raba |K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |       |     |lastništva  |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|423/12   |3896   |travnik    |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |     |       |     |VKB, 1/3 OB |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/1    |463    |povozna    |Rečica  |Občina Bled |
|      |     |zelenica   |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/2    |232    |zelenica   |Rečica  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/4    |1198   |zelenica s  |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |     |ploščadjo   |     |VKB, 1/3 OB |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/5    |573    |zelenica s  |Rečica  |Občina Bled |
|      |     |ploščadjo   |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/6    |264    |zelenica   |Rečica  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/7    |268    |zelenica   |Rečica  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/8    |58    |obeležje in |Rečica  |Občina Bled |
|      |     |zelenica   |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|424/9    |1066   |zelenica ob  |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |     |obali     |     |VKB, 1/3 OB |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|425/1    |524    |zelenica ob  |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |     |obali     |     |VKB, 1/3 OB |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|431/2    |delno   |zatravljena  |Rečica  |Občina Bled |
|      |     |površina   |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|435/5    |289    |travnik    |Rečica  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|1144/13   |170    |pomol     |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|1144/24   |67    |pomol     |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|1144/25   |79    |pomol     |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
A.3.2. OBJEKTI ZA ŠPORT, TURIZEM IN REKREACIJO
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|Parc. št. |Površina  |Dejanska raba |K. o.   |Status    |
|      |(m2)    |       |     |lastništva  |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|426/1   |190    |okolica gost. |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |lok.     |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|426/2   |96     |okolica gost. |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |lok.     |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|427/2   |391    |okolica    |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |hangarja   |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|427/3   |259    |okolica gost. |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |lok.     |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|428/2   |928    |okolica gost. |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |lok.     |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|429/2   |516    |gost. lokal z |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |okolico    |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|429/3   |918    |hangar    |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |       |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|430/2   |1130    |zelenica   |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |       |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|431/1   |447    |okolica    |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |hangarja   |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|431/2   |delno – do |zatravljena  |Rečica  |Občina Bled |
|      |potoka   |površina   |     |       |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
|432/2   |97     |zelenica   |Rečica  |1/3 VZS, 1/3 |
|      |      |       |     |VKB, 1/3 OB |
+-----------+-----------+--------------+----------+-------------+
A.4. - VESLAŠKI CENTER BLED – VELIKA ZAKA
A.4.1. SODNIŠKI STOLP IN TRIBUNE S POMOLOM
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|Parc. št.  |Površina |Dejanska raba|K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |       |     |lastništva  |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|463/203   |53    |zelenica   |Rečica  |Občina Bled |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|463/207   |702    |tribune   |Rečica  |Občina Bled |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1129/5   |delno   |zelenica   |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1144/33   |153    |pomol    |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1144/35   |259    |sodniški   |Želeče  |Občina Bled |
|      |     |stolp    |     |       |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1144/51   |48    |sodniški   |Želeče  |Občina Bled |
|      |     |stolp    |     |       |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
A.4.2. NARAVNO KOPALIŠČE
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|Parc. št.  |Površina |Dejanska raba|K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |       |     |lastništva  |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1129/3   |3940   |naravno   |Želeče  |Občina Bled |
|      |     |kopal.    |     |       |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1144/50   |32    |pomol    |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
|1144/34   |32    |pomol    |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+-------------+----------+-------------+
PODROČJE TURIZMA
B.1. MINIGOLF IGRIŠČE BLED
+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+
|Parc. št. |Površina  |Dejanska raba|K. o.   |Status    |
|      |(m2)    |       |      |lastništva  |
+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+
|779/2   |3583    |minigolf   |Želeče   |Občina Bled |
|      |      |igrišče   |      |       |
+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+
B.2. GRAJSKO KOPALIŠČE S ČOLNARNO
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|Parcela   |Površina |Dejanska raba |K.o.   |Status    |
|      |     |       |     |lastništva  |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|375/1    |delno   |vhod v    |Bled   |Občina Bled |
|      |     |kopališče   |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|379/1    |3943   |kopališče   |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|379/2    |1581   |zelenica   |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|380/0    |2392   |Zelenica   |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|1144/12   |793    |kopališče   |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|1144/14   |302    |pomol     |Želeče  |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|1144/46   |70    |kopališče   |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
B.3. ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER STRAŽA
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|Parc. št. |Površina |Dejanska raba |K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |        |     |lastništva  |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|809/1   |5064   |smučišče    |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|809/5   |3059   |smučišče in  |Želeče  |8/12 OB,   |
|      |     |gozd      |     |ostalo    |
|      |     |        |     |zasebniki  |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|810/1   |18347   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|810/2   |3094   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|810/11   |223    |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|811/1   |4997   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|816/4   |317    |funk. objekt  |Želeče  |Občina Bled |
|      |     |in pašnik   |     |       |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|817/2   |294    |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|819/3   |187    |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|820/0   |13523   |doživljajski  |Želeče  |Občina Bled |
|      |     |park      |     |       |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|821/0   |3913   |doživljajski  |Želeče  |Občina Bled |
|      |     |park      |     |       |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|822/0   |15807   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|823/0   |6269   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|824/0   |5328   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
|825/4   |19175   |gozd      |Želeče  |Občina Bled |
+-----------+----------+---------------+----------+-------------+
PODROČJE REKREACIJE
C.1. - ŠPORTNO-REKREACIJSKI CENTER POD RIBENSKO GORO
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|Parc. št.  |Površina |Dejanska raba |K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |       |     |lastništva  |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|207/98   |18812   |objekt z   |Ribno   |Občina Bled |
|      |     |okolico    |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
C.2. - RAZGLEDNA TOČKA HOM
+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+
|Parc. št. |Površina  |Dejanska raba|K. o.   |Status    |
|      |(m2)    |       |      |lastništva  |
+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+
|450/2   |2086    |gost. objekt |Zasip   |Občina Bled |
|      |      |z okol.   |      |       |
+-----------+-----------+-------------+-----------+-------------+
C.3. - RAZGLEDNA TOČKA BLEDEC
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|Parc. št.  |Površina |Dejanska raba |K. o.   |Status    |
|      |(m2)   |       |     |lastništva  |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|92/1    |82    |objekt    |Bled   |Občina Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|92/2    |1322   |okolica    |Bled   |AS Grad Bled |
|      |     |objekta    |     |       |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
|92/3    |8797   |gozd     |Bled   |AS Grad Bled |
+------------+----------+--------------+----------+-------------+
3. člen
Občina Bled s premoženjem navedenim v 2. členu tega odloka razpolaga in upravlja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi javne dražbe, javnega zbiranja ponudb ali neposredne pogodbe.
Razpolaganje s premoženjem, navedenim v 2. členu tega odloka, pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti pa to pomeni prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve stvarnega premoženja ter vlaganje stvarnih vložkov v pravne osebe zasebnega in javnega prava.
Upravljanje s premoženjem, navedenim v 2. členu tega odloka, pomeni oddaja v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno.
Pri upravljanju javne infrastrukture, zlasti kadar je to povezano z novimi naložbami in razvojem, se smiselno uporablja Zakon o javno zasebnem partnerstvu in drugi predpisi, ki urejajo to področje.
4. člen
Občinski svet na predlog župana sprejme vsakokratni 5-letni program upravljanja javne infrastrukture iz 2. člena tega odloka, v katerem se določi status za vsak objekt posebej, in sicer:
– način upravljanja oziroma razpolaganja,
– določi upravljavca in ciljne skupine uporabnikov in
– pogoje upravljanja: financiranje, pokrivanje obratovalnih stroškov, določitev obratovalnih časov ipd.
Prvi program upravljanja se sprejme za obdobje 2012–2016, sočasno s sprejemom tega odloka. V primeru nastanka spremenjenih okoliščin lahko občinski svet odloča o popravkih programa za posamezne objekte.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o razglasitvi športnih objektov občinskega pomena (Uradni list RS, št. 17/99 z dne 24. 3. 1999) in vsemi dopolnitvami (Uradni list RS, št. 24/99 z dne 10. 4. 1999, 28/02 z dne 29. 3. 2002 in 137/04 z dne 23. 12. 2004).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-7/2011-6
Bled, dne 21. decembra 2011
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost