Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3318. Sklep o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike, stran 8664.

Na podlagi tretjega odstavka 15. člena ter prvega odstavka 31. člena in v zvezi z 58. ter 61. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike
1. V Sklepu o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (Uradni list RS, št. 81/11, 93/11 in 68/12) se v poglavju 5 (A) DODATNO ZAČASNO PRIMERNO FINANČNO PREMOŽENJE ZA ZAVAROVANJE TERJATEV EUROSISTEMA doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za zavarovanje s finančnim premoženjem, denominiranim v tuji valuti, se uporabljajo točke 5 (A). 1, 5 (A). 3 in 5 (A). 4 tega sklepa.«.
2. Za točko 5 (A). 3 se doda nova točka 5 (A). 4, ki se glasi:
»5 (A). 4 DOLOČENO FINANČNO PREMOŽENJE, DENOMINIRANO V BRITANSKIH FUNTIH, AMERIŠKIH DOLARJIH ALI JAPONSKIH JENIH
Tržni dolžniški instrumenti, ki so denominirani v britanskih funtih, ameriških dolarjih ali japonskih jenih, se štejejo kot primerno finančno premoženje za zavarovanje operacij denarne politike, če izpolnjujejo vse ostale kriterije primernosti iz točke 5.1.1 tega sklepa, razen kriterija iz točke 5.1.1.8 glede valute denominacije v evrih, in če sta hkrati izpolnjena tudi naslednja pogoja: (i) izdani so v euroobmočju, kjer se tudi vodijo oziroma poravnavajo; in (ii) izdajatelj je ustanovljen v državi članici EGP.
Za te dolžniške instrumente se uporablja dodaten odbitek pri vrednotenju v višini (a) 16 % pri premoženju, denominiranem v britanskih funtih in ameriških dolarjih, ter (b) 26 % pri premoženju, denominiranem v japonskih jenih.
Banka Slovenije lahko od nasprotne stranke zahteva, da te dolžniške instrumente v času izplačila denarnih tokov izloči iz sklada finančnega premoženja.«
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. novembra 2012
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Marko Kranjec l.r.

AAA Zlata odličnost