Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2012 z dne 9. 11. 2012

Kazalo

3313. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije, stran 8649.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za zdravje
P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije
1. člen
V Pravilniku o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09) se 3. točka prvega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»3. varovani oddelek za osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(prostori)
(1) Poleg minimalnih tehničnih zahtev, ki jih za izvajalce socialnovarstvenih storitev predpisuje pravilnik, ki ureja minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialnovarstvenih storitev, je treba v varovanem oddelku oziroma zavodu, ki ima varovani oddelek, zagotoviti še naslednje prostore:
– prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov,
– prostor za sproščanje napetosti,
– zunanji prostor za kajenje.
(2) Prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov in prostor za sproščanje napetosti ni obvezen v primeru, ko so v varovani oddelek nameščene osebe, ki zaradi posledic upada kognitivnih funkcij potrebujejo delno ali popolno pomoč in nadzor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za postopek verifikacije po tem pravilniku za objekte grajene pred letom 2000 upošteva, da morajo biti hodniki široki najmanj 1,60 m2. Sanitarije, katerih površina mora znašati najmanj 3,5 m2 so lahko skupne dvema sobama, pri čemer ta prostor ne sme biti prehoden. Sanitarije morajo biti opremljene s straniščno školjko, umivalnikom, ogledalom ter prho v nivoju tlaka. Vrata v sanitarije se morajo odpirati navzven ali pa so drsna. Površina sob brez sanitarij v varovanem oddelku mora znašati najmanj 14 m2 za enoposteljno sobo in najmanj 18 m2 za dvoposteljno sobo.
(4) Prostor za izvajanje posebnih varovalnih ukrepov in prostor za sproščanje napetosti morata biti prijetne, pomirjujoče barve, ozvočena in pod videonadzorom, vrata morajo biti od znotraj zvočno oblazinjena in njuna površina mora znašati od 12 m2 do 20 m2.
(5) Svetla širina vhodnih vrat v bivalni sobi mora biti od 90 do 100 cm.
(6) Vsak posebni socialnovarstveni zavod za odrasle, ki izvaja institucionalno varstvo oseb s težavami v duševnem zdravju mora zagotoviti pogoje za namestitev najmanj pet oseb, ki so v posebni socialnovarstveni zavod nameščene na podlagi sklepa sodišča.«.
3. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »iz šestega odstavka 7. člena« nadomesti z besedilom »iz šestega odstavka 6. člena«.
4. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(dosedanji izvajalci)
Oddelkom, v katerih se ob uveljavitvi tega pravilnika že izvaja varovanje oseb iz 3. člena tega pravilnika, se prizna status varovanega oddelka, pri čemer morajo uskladiti prostorske, tehnične in kadrovske pogoje po tem pravilniku v roku 5 let od njegove uveljavitve.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-15/2012
Ljubljana, dne 5. oktobra 2012
EVA 2012-2611-0042
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost