Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3219. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč, stran 8408.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in spremembe), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in spremembe), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in spremembe) ter 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 16. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč (Uradni list RS, št. 17/02, 36/08, 107/09).
2. člen
V naslovu odloka se besedilo »Osnovna šola Mirna Peč« zamenja z besedilom »Osnovna šola Toneta Pavčka«.
3. člen
V 1. členu odloka se v prvem odstavku besedilo »Osnovna šola Mirna Peč« zamenja z besedilom »Osnovna šola Toneta Pavčka«, besedilo »Trg 8, 8216 Mirna Peč« pa z besedilom »Postaja 1, 8216 Mirna Peč«.
4. člen
V 2. členu odloka se v prvem odstavku besedilo »Osnovna šola Mirna Peč« zamenja z besedilom »Osnovna šola Toneta Pavčka, v drugem odstavku se besedilo »OŠ Mirna Peč« zamenja z besedilom »OŠ Toneta Pavčka«, v tretjem odstavku se besedilo »Trg 8, 8216 Mirna Peč« zamenja z besedilom »Postaja 1, 8216 Mirna Peč«.
5. člen
V 3. členu odloka se v drugem odstavku besedilo »Šolski okoliš Osnovne šole Mirna Peč« zamenja z besedilom »Šolski okoliš Osnovne šole Toneta Pavčka«, v četrtem odstavku pa se besedilo »Osnovna šola Mirna Peč – Vrtec Cepetavček Mirna Peč, s sedežem Trg 8, 8216 Mirna Peč« zamenja z besedilom »Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček, s sedežem Postaja 1, 8216 Mirna Peč«.
6. člen
Besedilo 4. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod opravlja javno službo na področjih:
– P85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
– P85.100 – predšolska vzgoja,
– I56.210 – priložnostna priprava in dostava hrane,
– I56.290 – druga oskrba z jedmi,
– L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
– H49.320 – obratovanje taksijev,
– H49.391 – medkrajevni in drugi cestni potniški promet,
– R90.0 – kulturne in razvedrilne dejavnosti,
– R91.011 – dejavnosti knjižnic,
– R93.110 – obratovanje športnih objektov,
– C16.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– C17.290 – proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– P85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– R93.190 – druge športne dejavnosti,
– I55.209 – druge nastanitve za krajši čas,
– N77.330 – dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup,
– C18.130 – priprava za tisk in objavo,
– E38.100 – Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
– N77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem ali v zakup,
– N81.100 – Vzdrževanje objektov in hišniška opravila,
– N81.210 – Splošno čiščenje stavb,
– N81.300 – Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– N82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– P85.590 – Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.«
7. člen
V 5. členu odloka se v drugem stavku besedilo »ime Osnovne šole Mirna Peč« zamenja z besedilom »ime Osnovne šole Toneta Pavčka«.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 603-3/2012-3
Mirna Peč, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti