Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč, stran 8407.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 16. redni seji dne 16. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 47/12) se vsebina 17. člena dopolni z vsebino:
(6) Do zmanjšanja odmere komunalnega prispevka je investitor upravičen v primeru, da je investitor prispeval k izgradnji komunalne opreme v Občini Mirna Peč pod pogojem, da predloži dokazila o lastnih vlaganjih in vlaganjih zakonca v posamezno komunalno opremo (pogodba, račun, virman, blagajniški prejemek). Obračunske situacije, predračuni se ne štejejo kot dokazila o vlaganjih v komunalno opremo. Če je bila za odkup zemljišča sklenjena z občino pogodba, iz katere je razvidno, da je investitor ali predhodni lastnik že plačal določen strošek komunalnega opremljanja parcele, se od izračunanega komunalnega prispevka za novo stanje odšteje del pogodbene vrednosti (revalorizirane z indeksom rasti cen za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja Gospodarska zbornica Slovenije), ki jo ob upoštevanju določil tega odloka lahko štejemo kot del že plačanega komunalnega prispevka.
V primeru, ko je investitor financiral izgradnjo javne komunalne opreme v soglasju s pristojnim podjetjem, mora v zvezi s tem predložiti dokazila in pismeno izjavo pristojnega podjetja.
Vlaganja se upoštevajo za zadnjih 20 let in se revalorizirajo z indeksom rasti cen za nizko gradnjo.
Vlaganja v komunalno opremo se za posamezno vrsto komunalne opreme upoštevajo le pri obračunu dela komunalnega prispevka za isto vrsto komunalne opreme.
Do zmanjšanja komunalnega prispevka so ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjih odstavkov te točke upravičeni investitorji prizidav, dozidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in podobnih gradenj na lokaciji, kjer že stojijo objekti njihovih staršev in ki predložijo dokazila o vlaganjih svojih staršev, vendar le do višine še neuveljavljenega zneska.
Investitor, ki je kupil nepremičnino, v povezavi s katero so predhodni lastniki že vlagali v izgradnjo komunalne opreme, je do zmanjšanja plačila komunalnega prispevka ob izpolnjenih pogojih iz prejšnjih odstavkov te točke upravičen v primeru, ko predloži dokazila o predhodnih vlaganjih prejšnjega lastnika v posamezno komunalno opremo.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-28/2012-3
Mirna Peč, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti