Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2012 z dne 29. 10. 2012

Kazalo

3202. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj, stran 8382.

Na podlagi 34.a in 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in v povezavi s 128. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) je Občinski svet Občine Črnomelj na 16. redni seji dne 17. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj
1. člen
V Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/12) se v drugem odstavku 8. člena spremeni zapis višine odstotkov iz »15 %« v »7,5 %«.
Spremeni se tretji odstavek 8. člena, tako da po novem glasi:
»V razmerju do zneska mesečne plače župana, brez dodatka na delovno dobo, se članu občinskega sveta določi sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali delovnega telesa, in sicer za:
– vodenje seje občinskega sveta po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu 6 %,
– pripravo in udeležbo na seji občinskega sveta 5 %,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 2,5 %,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,8 %.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 10. člena, tako da po novem glasi:
»Predsedniku in članom nadzornega odbora se določi sej­nina za udeležbo na seji oziroma nagrada za opravljen nadzor glede na plačo župana, in sicer v višini:
– za predsedovanje seji odbora 4,5 % mesečne plače župana, brez dodatka na delovno dobo,
– za udeležbo na seji odbora 2,5 % plače župana, brez dodatka na delovno dobo,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 4,0 % plače župana, brez dodatka na delovno dobo.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Novo določena višina letnega zneska sejnin skladno s prvim odstavkom 1. člena tega pravilnika se uporablja od uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2012
Črnomelj, dne 17. oktobra 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti