Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, stran 8277.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 in 20/11) in 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 15. redni seji dne 18. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi javnega zavoda otroški vrtec Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 26/97, 38/06, 91/07 in 105/09), v nadaljnjem besedilu: odlok.
2. člen
Četrti odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V zavodu se za izvajanje programa predšolske vzgoje na različnih lokacijah organizirajo naslednje enote vrtca:
– Enota Sonček, Šmarje pri Jelšah, Slomškova ulica 13, z dislociranimi oddelki na Svetem Štefanu, Sladki Gori, Kristan Vrhu in v Zibiki,
– Enota Livada, Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 22,
– Enota Mavrica Mestinje, Mestinje 43,
– Enota Ciciban Šentvid, Šentvid pri Grobelnem 12.«
3. člen
Drugi odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavnosti v KS Mestinje ima zavod organizacijsko enoto v Mestinju, za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavnosti v KS Šentvid pri Grobelnem ima zavod organizacijsko enoto v Šentvidu pri Grobelnem ter za zadovoljevanje potreb po vzgojno-varstveni dejavnosti v KS Kristan Vrh, KS Sveti Štefan, KS Zibika in KS Sladka Gora ima zavod dislocirane oddelke.«
4. člen
V drugem stavku tretjega odstavka 16. člena odloka se beseda »šole« nadomesti z besedo »vrtca«.
V šestem odstavku 16. člena odloka se beseda »konstituarni« nadomesti z besedo »konstitutivni«.
5. člen
V 19. členu odloka se beseda »učiteljski« nadomesti z besedo »vzgojiteljski«.
6. člen
V drugem odstavku 32. člena odloka se beseda »prijavijo« nadomesti z besedo »objavijo«.
V drugem stavku drugega odstavka 32. člena odloka se črta besedilo »to je Občino Šmarje pri Jelšah«, obstoječe ločilo pa nadomesti s piko.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0046/2012
Šmarje pri Jelšah, dne 19. oktobra 2012
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti