Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3169. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8270.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 16. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Črta se peti odstavek 5. člena pravilnika in nadomesti z naslednjim besedilom:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo župana.«
2. člen
V 9. členu se »1 % osnovne plače župana« nadomesti z »2 % osnovne plače župana«.
Črta se zadnji del stavka … »in povračilo potnih stroškov kolikor gre za opravljanje dela izven območja Občine Škofljica«.
3. člen
V 11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi;
»Ob vsakih drugih volitvah ali izvedbi referendumov, so člani volilnih organov upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje v roku 14 dni po razpisu volitev.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2012
Škofljica, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti