Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur, stran 8267.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 – popravek in 65/09 – popravek), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 14. redni seji 16. oktobra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Šentjur
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 40/97, 57/98, 108/07 in 50/10) se spremeni drugi odstavek 2. člena, ki se glasi:
»Sedež zavoda: Gajstova pot 2a, Šentjur.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena, ki se glasi:
»Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec Šentjur, Gajstova pot 2a, Šentjur.«
3. člen
Spremeni se drugi odstavek 10. člena, ki se glasi:
»Matična enota je organizacijska enota Hruševec, Gajstova pot 2a, Šentjur, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v naslednje programe: dnevne programe (6–9 ur), poldnevne programe (4–6 ur) in krajše programe (od 240 do 720 ur letno).«
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 27. člena, ki se glasi:
»Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.«
5. člen
Spremeni se peta alineja drugega odstavka 30. člena, ki se glasi:
»– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,«.
V istem odstavku se za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– odloča o vzgojnih ukrepih,«.
Dosedanja šesta alineja postane sedma.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2007(241)
Šentjur, dne 15. oktobra 2012
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti