Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3146. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem, stran 8209.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB in naslednji), 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07) in 68. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem dne 4. 10. 2012 na 14. redni seji sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem
1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalne prebivališče v Občini Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 30/09) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem določa upravičence, pogoje, postopek, višino in način subvencioniranja prevoza za dijake in študente, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem ter se redno šolajo izven občine.«
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravičenci do subvencije so vsi dijaki, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem in so od najbližjega avtobusnega postajališča oddaljeni 3 kilometre ali več ter se redno šolajo izven občine in študente s stalnim prebivališčem v Občini Črna na Koroškem, ki se redno šolajo izven občine (v nadaljnjem besedilu upravičenci).«
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Znesek subvencije pripada vsakemu upravičencu v enaki višini ne glede na socialni status družine.
(2) Dijakom, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem in so od najbližjega avtobusnega postajališča oddaljeni 3 kilometre ali več in se redno šolajo izven občine, pripada enkratni znesek v višini 30 EUR v obdobju tekočega šolskega leta.
(3) Vsem študentom, ki imajo stalno prebivališče v Občini Črna na Koroškem in se redno šolajo izven občine, pripada subvencija v enkratnem znesku 40 EUR v obdobju tekočega študijskega leta.«
4. člen
Obstoječi 5. člen pravilnika se črta.
5. člen
V pravilniku se 6. člen spremeni tako, da se glasi
»(1) Vlogo za subvencijo mora upravičenec oddati na sedež občine do 10. v mesecu.
(2) Občina bo upravičencu v 15 dneh od prejema vloge izdala sklep o subvenciji prevoza za šolsko leto.
(3) Na podlagi izdanega sklepa bo Občina Črna na Koroškem znesek subvencije v enkratnem znesku nakazala upravičencem na njihov transakcijski račun.
6. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njem drugače določeno.
Št. 609-0001/2009-3
Črna na Koroškem, dne 4. oktobra 2012
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti