Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3145. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica, stran 8208.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 13. redni seji dne 11. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
1. člen
V tretjem odstavku 20. člena se tekst »Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe« nadomesti s tekstom »Koncesionar je v roku 10 dni po dokončanju infrastrukture in pridobitvi uporabnega dovoljenja«.
2. člen
Celotni tekst v prvem odstavku 30. člena se nadomesti s tekstom:
»(1) Merilo za izbor koncesionarja je najnižja povprečna cena MWh toplote.«
Drugi odstavek 30. člena se črta.
3. člen
V 35. členu se tekst »25 let« nadomesti s tekstom »30 let«.
4. člen
V 46. členu se črta drugi odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 51. člena se tekst »500 EUR« nadomesti s tekstom »10.000 EUR«.
Na koncu prvega odstavka 51. člena se doda alineja:
»– kakorkoli drugače krši koncesijsko pogodbo.«
V drugem odstavku 51. člena se tekst »50 EUR« nadomesti s tekstom »500 EUR«.
6. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2012
Cerknica, dne 11. oktobra 2012
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti