Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3134. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom, stran 8165.

Za izvrševanje četrtega odstavka 10. člena in na podlagi tretjega odstavka 11. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu vodenja katastra lovsko upravljavskih območij, lovišč in lovišč s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 8/05) se v prvem odstavku 5. člena za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– višinski razred, naveden v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika;«.
Dosedanja šesta do deseta alinea postanejo sedma do enajsta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve do devete alinee prejšnjega odstavka.«.
2. člen
V prvem odstavku 6. člena se za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
»– višinski razred, naveden v prilogi 1;«.
Dosedanja osma do dvanajsta alinea postanejo deveta do trinajsta alinea.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V elektronski obliki se evidentirajo podatki iz prve do enajste alinee prejšnjega odstavka.«.
3. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Lovne in nelovne površine se na novo določajo pred novo podelitvijo koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču.«.
4. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kataster se hrani trajno na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, in na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, ter je na vpogled na območnih enotah Zavoda.«.
5. člen
Doda se priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-216/2012
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0088
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti