Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2012 z dne 26. 10. 2012

Kazalo

3133. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih, stran 8165.

Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07 in 106/10) izdaja minister, pristojen za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
1. člen
V Pravilniku o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06 in 74/11) se v 5. členu 5. do 7. točka spremenijo, tako da se glasijo:
»5. miner, strojna gradnja in strojno vzdrževanje gozdnih prometnic, strojna sečnja, nakladanje, razkladanje in prevoz lesa: 4. raven izobrazbe in tečaj za usposobitev za konkretno delo ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji;
6. žično spravilo: ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji;
7. traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov ter nega mladovja: 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji;«.
Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi:
»8. sajenje sadik gozdnega drevja, varstvo pred divjadjo, obžetev v lahkih delovnih razmerah, priprava tal za naravno nasemenitev, druga nezahtevna dela z ročnim orodjem: podučitev s strani delavca, ki izpolnjuje pogoje za nego mladovja iz prejšnje točke.«.
2. člen
V prvem in drugem stavku 9. člena se besedilo »5. in 6. točke« nadomesti z besedilom »5., 6. in 7. točke«.
3. člen
Izvajalci, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih pred uveljavitvijo tega pravilnika, morajo uskladiti strokovno usposobljenost delavcev z določbami spremenjenega 5. člena pravilnika najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-365/2012/13
Ljubljana, dne 23. oktobra 2012
EVA 2012-2330-0204
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti