Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3122. Odlok o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža, stran 8133.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 – Odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)) in 15. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07 in 27/08) je Občinski svet Občine Straža na 16. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o zakoniti predkupni pravici Občine Straža (Uradni list RS, št. 78/11, 82/11 in 40/12, v nadaljevanju: Odlok).
2. člen
2. člen Odloka se dopolni z naslednjimi parcelami: »79, 2233/2, 77/1, 76/3, 76/2, 73/2, 73/1, 72/1, 69/1, 68/4, 68/15, 65/1, 2260/1, 61/1, 60/1, vse k.o. Gorenja Straža ter 812/2, k.o. Jurka vas.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-30/2011-8
Straža, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Straža
Alojz Knafelj l.r.

AAA Zlata odličnost