Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj, stran 8128.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 18. seji dne 10. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javnem redu v Mestni občini Kranj
1. člen
V Odloku o javnem redu v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 60/10) se v 3. členu doda 5. točko, ki se glasi:
»5. popivati na javnih krajih zunaj prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač.«
2. člen
V drugem odstavku 8. člena se besedilo prve alineje spremeni tako, da se glasi:
»– 2., 3., 4. in 5. točke 3. člena;«.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 233-1/2012-4-4605
Kranj, dne 10. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost