Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3108. Sklep o spremembah Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret, stran 8118.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Začret (Uradni list RS, št. 57/12) se za besedo »objektov« doda besedilo »ter gradnja poslovnega objekta«.
2. člen
V 3. členu se pred besedo »vse« doda besedilo »1094/1, 1034/1, 979/11, 979/12, 979/13, 979/14, 979/15«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-22/2012-3
Celje, dne 4. oktobra 2012
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost