Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2012 z dne 19. 10. 2012

Kazalo

3086. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice, stran 8022.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 30. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je župan Občine Brezovica dne 1. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprav sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko-ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice
1.
S tem sklepom se spremeni 4. in 5. člen Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica. Spremenijo se roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto V10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (Uradni list RS, št. 87/06, 15/09, 101/06, 15/09, 58/11), objavljen v Uradnem listu RS, št. 34/10.
2.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev odloka:
+------------------------------------------------+--------------+
|          Dejanje           |   Rok   |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  1 |Začetek – sklep o pripravi        |Oktober 2012 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  3 |Priprava osnutka odloka         |Oktober 2012 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  4 |Smernice                 |Oktober 2012 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  5 |Priprava dopolnjenega osnutka odloka   |November 2012 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  6 |Sodelovanje javnosti – javna razgrnitev |December 2012 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  7 |Priprava predloga odloka         |December 2012 |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  8 |Potrditev predloga – mnenja       |Januar 2013  |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|  9 |Sprejem odloka na občinskem svetu    |Januar 2013  |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta ter mnenja k predlogu, so:
+-------+-------------------------------------------------------+
|    |Nosilec urejanja prostora               |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 1.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje          |
|    |Sektor za CPVO, Dunajska c. 22, Ljubljana       |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 2.  |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|    |Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana  |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 3.  |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|    |Direktorat za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana   |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 4.  |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|    |Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, Ljubljana    |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 5.  |Družba za avtoceste v RS d.d.             |
|    |Dunajska c. 7, Ljubljana                |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 6.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje          |
|    |Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, Ljubljana    |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 7.  |Zavod za gozdove Slovenije               |
|    |Večna pot 2, Ljubljana                 |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 8.  |Ministrstvo za kmetijstvo in okolje          |
|    |Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana      |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 9.  |Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport|
|    |Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10,    |
|    |Ljubljana                       |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 10. |Zavod za varstvo narave                |
|    |Tobačna ulica 5, Ljubljana               |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 11. |Ministrstvo za obrambo                 |
|    |Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61,   |
|    |Ljubljana                       |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 12. |Ministrstvo za infrastrukturo in prostor        |
|    |Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, Ljubljana  |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 13. |Energetika Ljubljana d.o.o.              |
|    |Verovškova ulica 70, Ljubljana             |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 14. |ELES PE d.o.o.                     |
|    |Hajdrihova 2, Ljubljana                |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 15. |Elektro Ljubljana, DE Ljubljana okolica        |
|    |Slovenska 58, Ljubljana                |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 16. |JP VO-KA d.o.o.                    |
|    |Vodovodna c. 90, Ljubljana               |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 17. |JKP Brezovica d.o.o.,                 |
|    |Kamnik pod Krimom 6, Preserje             |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 18. |Občina Brezovica,                   |
|    |Tržaška cesta 390, Brezovica              |
+-------+-------------------------------------------------------+
| 19. |Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v    |
|    |postopku priprave ugotovilo, da je potrebno vključiti |
|    |tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti |
|    |v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice    |
|    |pridobijo v postopku                  |
+-------+-------------------------------------------------------+
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Objavi se tudi na spletni strani Občine Brezovica.
Št. 131/2010-si
Brezovica, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost