Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3075. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah, stran 7989.

Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10) in 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Žužemberk na 16. seji dne 27. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o občinskih cestah
1. člen
31. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 83/01 in 52/06) se spremeni tako, da se peti odstavek glasi:
»(5) Varovalni pas občinske ceste se meri od zunanjega roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljišče ter znaša:
– pri lokalnih cestah 8 metrov
– pri javnih poteh 5 metrov
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.«
2. člen
V 58. členu se v prvem odstavku znesek za globo nadomesti z »2.000 evrov« in v drugem odstavku z »200 evrov«.
3. člen
V 59. členu se znesek za globo nadomesti z »200 evrov«.
4. člen
V 60. členu se znesek za globo v prvem odstavku nadomesti z »2.000 evrov« in v drugem odstavku z »200 evrov«.
5. člen
V 61. členu se znesek za globo v prvem odstavku nadomesti z »2.000 evrov«, v drugem odstavku z »200 evrov« in v tretjem odstavku z »200 evrov«.
6. člen
Doda se nov 61.a člen, ki glasi:
»61.a člen
Ostale kazenske določbe, ki se nanašajo na vse javne ceste in posebej tudi na občinske ceste, so zajete v veljavnem Zakonu o cestah.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-19/2012-1
Žužemberk, dne 27. septembra 2012
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost