Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3066. Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika, stran 7819.

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), določil Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10 in 57/12), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 12. redni seji dne 4. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa v Občini Metlika (Uradni list RS, št. 104/11) se v prvem odstavku 5. člena za točko a) doda nova točka b), ki glasi:
»b) v ostalih naseljih Občine Metlika:
– LC 255151 Dole–Drage–Dolnji Suhor, skozi naselje Ravnace.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-70/2011-4
Metlika, dne 4. oktobra 2012
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost