Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3064. Obvezna razlaga 12. člena Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju Občine Ljubno, stran 7816.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Ljubno na 12. redni seji dne 20. 9. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
12. člena Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju Občine Ljubno
(Uradni list RS, št. 81/00)
1. člen
Določba 12. člena Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) na območju Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 81/00) se razlaga tako, da so v morfoloških enotah z oznako I dopustni naslednji posegi:
– za obstoječe objekte: postavitev nadomestnih objektov na isti lokaciji po odstranitvi obstoječega objekta pomeni odstranitev objektov in novogradnjo objektov,
– spremembe namembnosti kmetijskih gospodarskih in pomožnih objektov, vendar samo za potrebe spremljajoče dnevne turistične in rekreacijske ponudbe, ne pa za počitniško bivanje, pomeni spremembe namembnosti kmetijskih gospodarskih ter enostavnih in nezahtevnih objektov (oziroma objektov, ki zakonsko nadomestijo te objekte),
– postavitve začasnih in pomožnih objektov za potrebe turizma in rekreacije, ki ne zahtevajo posebnih ureditev, pomeni gradnjo oziroma postavitev začasnih ter enostavnih in nezahtevnih objektov (oziroma objektov, ki zakonsko nadomestijo te objekte) za potrebe turizma in rekreacije,
– obstoječe vlečnice in sedežnice: vzdrževalna dela, adaptacije in rekonstrukcije ter zamenjave posameznih delov ali celote ali nadomestne gradnje (nadomestitev vlečnice s sedežnico, zamenjava enosedežnice z dvosedežnico, dvosedežnice s štirisedežnico ipd.), pomeni izvedbo rednih in investicijskih vzdrževalnih del, adaptacij, rekonstrukcij, odstranitev objektov in novogradnje vlečnic ter sedežnic. V povezavi z območjem K1 je na območju I1 (komunalna, energetska in vodnogospodarska infrastruktura, vlečnice in sedežnice) možna novogradnja vlečnic in sedežnic ne glede na obstoječe lokacije sedežnic oziroma vlečnic,
– sanacije poškodovanih zemljišč ali še ne ustrezno oblikovanih in urejenih smučišč, pomeni sanacijo in ustrezno oblikovanje smučišč,
– ureditev novih smučarskih prog ob upoštevanju določil tega odloka in predhodni pridobitvi ustreznih soglasij, pomeni komunalno in arhitekturno ureditev novih smučarskih prog,
– ureditev manjših rekreacijskih ureditev (otroško igrišče na snegu, športni park za bordanje, sankališče za rekreacijske namene ipd.) z napravami, ki se izven smučarske sezone odstranijo, pomeni ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov (oziroma objektov, ki zakonsko nadomestijo te objekte) za potrebe in rekreacije ter ostalih objektov in naprav, ki ne zahtevajo posebnih ureditev,
– za komunalno in energetsko omrežje in naprave ter za omrežje in naprave za zveze: nadomestne gradnje in novogradnje, pomeni odstranitve in novogradnje komunalne opreme,
– sistem objektov in naprav zasneževanja, pomeni gradnjo oziroma postavitev sistemov in naprav za zasneževanje.
2. člen
Ta obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-08/2012
Ljubno, dne 20. septembra 2012
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost