Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3054. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 303, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje, stran 7795.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 303, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje
1.
Na zemljišču parc. št. 303 pot, v izmeri 1087 m2, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 303, k.o. 1783 – Grosuplje – naselje, tako preneha biti zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0020/2012
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost