Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2012 z dne 15. 10. 2012

Kazalo

3052. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2188/2 in parc. št. 2188/3, obe k.o. 1788 – Vino, stran 7794.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 13. seji dne 3. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2188/2 in parc. št. 2188/3, obe k.o. 1788 – Vino
1.
Na zemljiščih parc. št. 2188/2 neplodno, v izmeri 38 m2 in parc. št. 2188/3 neplodno, v izmeri 45 m2, obe k.o. 1788 – Vino, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišči parc. št. 2188/2 in parc. št. 2188/3, obe k.o. 1788 – Vino, tako prenehata biti zemljišči s statusom grajenega javnega dobra in postaneta last Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0064/2012 in 478-0071/2012
Grosuplje, dne 3. oktobra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost