Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2980. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest, stran 7612.

Na podlagi 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter tretjega odstavka 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest
1. člen
V Uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest (Uradni list RS, št. 64/12) se v drugem odstavku 32. člena na koncu prvega stavka za besedo »koncesije« doda besedilo »oziroma z gospodarsko družbo, ki ima sklenjeno koncesijsko razmerje z državo za vzdrževanje državnih cest, ki niso v upravljanju direkcije«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-37/2012
Ljubljana, dne 4. oktobra 2012
EVA 2012-2430-0178
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost