Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2972. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk, stran 7600.

Na podlagi 30., 31. in 32 člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, Zvrt – UPB 2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 9. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog Osnovne šole Žužemberk in Osnovne šole Prevole na 15. redni seji dne 10. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v Občini Žužemberk
1.
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Žužemberk po posameznih programih znašajo mesečno:
1. I. starostno obdobje              382,29 EUR
2. II. starostno obdobje (4–6 let)        319,91 EUR
3. varstvo v družini               382,29 EUR.
Stroški živil za otroka iz I. in II. starostnega obdobja ter varstva v družini v vrtcu pri OŠ Žužemberk znašajo dnevno 1,96 EUR/dan.
2.
Cena programa predšolske vzgoje v vrtcu pri Osnovni šoli Prevole znaša mesečno za kombinirani oddelek 328,30 EUR.
Stroški živil za otroka iz vrtca pri Osnovni šoli Prevole znašajo dnevno 1,70 EUR.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu Republike Slovenije, cene programov pa se uporabljajo od 1. 8. 2012 dalje.
4.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Žužemberk, št.: 032-28/2011-1 z dne 7. 7. 2011.
Št. 032-17/2012-1
Žužemberk, dne 10. julija 2012
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost