Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2963. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina, stran 7590.

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10), 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09 in 105/10), 19. in 68. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 18. redni seji dne 28. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina
1. člen
V Sklepu o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina (Uradni list RS, št. 81/09, 51/10, 104/10, 9/12) se spremeni tretji člen, in sicer tako, da glasi
»(1) Občina Tišina glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Tišina in glede na prostorske zmogljivosti vrtca Lavra, enota Tišina, določa število oddelkov in najvišje število otrok v oddelkih vrtca kot sledi:
(2) V vrtcu se lahko oblikujeta dva starostno kombinirana oddelka.
(3) V starostno kombinirani oddelek je lahko vključenih največ 17 otrok.
(4) Občina Tišina bo vrtcu Laura, enota Tišina v odobrenih oddelkih zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in maksimalnim številom.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 dalje.
Št. 007-0027/2012
Tišina, dne 1. oktobra 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost