Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2958. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič, stran 7585.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr., 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34), 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):
k.o. Črmošnjice
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
| Število | Parcela |   ID znak   |Vrsta rabe | Površina |
|     |      |         |      |  (m2)  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  1  |  4002/1 | 1521-4002/1-0 |  POT  |  209  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  2  |  4012/3 | 1521-4012/3-0 |  POT  |   1   |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  3  |  4017/1 | 1521-4017/1-0 |  POT  |  860  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  4  |  4017/3 | 1521-4017/3-0 |  POT  |  30   |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  5  |  4017/4 | 1521-4017/4-0 |  POT  |  532  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  6  |  4018/2 | 1521-4018/2-0 |  POT  |  56   |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  7  |  4018/3 | 1521-4018/3-0 |  POT  |  244  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  8  |  4018/5 | 1521-4018/5-0 |  POT  |  285  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  9  |  4018/6 | 1521-4018/6-0 |  POT  |  2114  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  10  | 4019/14 | 1521-4019/14-0 |  POT  |  99   |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  11  | 4019/16 | 1521-4019/16-0 |  POT  |  306  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  12  | 4019/19 | 1521-4019/19-0 |  POT  |  684  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  13  | 4019/21 | 1521-4019/21-0 |  POT  |  1122  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  14  |  4020/7 | 1521-4020/7-0 |  POT  |  459  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  15  |  4029  | 1521-4029/0-0 |  POT  |  10682  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  16  |  4030  | 1521-4030/0-0 |  POT  |  1309  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  17  |  4037  | 1521-4037/0-0 |  POT  |  4237  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  18  |  4049/1 | 1521-4049/1-0 |  POT  |  4992  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  19  |  4400  | 1521-4400/0-0 |  POT  |  140  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
|  20  |  4402  | 1521-4402/0-0 |  POT  |  459  |
+---------+-----------+-----------------+-----------+-----------+
2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena ter se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262000.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-30/2012-2
Semič, dne 28. septembra 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost