Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2956. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7584.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Semič na 15. redni seji dne 27. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnini:
– parcelna št. 5488/3 k.o. 1523 – Štrekljevec, pot v izmeri 116 m2, vpisana kot last Občine Semič.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-20/2012-3
Semič, dne 28. septembra 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost