Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2936. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice, stran 7549.

Na podlagi določil 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 17. redni seji dne 24. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(2) Lokalne ceste v mestu Brežice in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v mestu Brežice in v naseljih Dobova in Čatež ob Savi;
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Brežice in v naseljih Dobova in Čatež ob Savi.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Brežice in ceste med naselji v Občini Brežice in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Brežice in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom (Dobova, Čatež ob Savi), razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v mestu Brežice in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (LZ):
b) Mestne ceste in krajevne ceste (LK):
6. člen
(1) Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
(2) Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Brežice znaša 338.751 m (338,751 km).
(3) Skupna dolžina kategoriziranih občinskih cest v Občini Brežice znaša 624.898 m (624,898 km).
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2012-185(507) z dne 22. 6. 2012.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 5/99).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 343-151/03
Brežice, dne 24. septembra 2012
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost