Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2934. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina, stran 7549.

Na podlagi 156. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – Odl. US: U-I-255/09-14, 87/11) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 20. seji dne 27. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina
1. člen
Tretji odstavek 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za najete stanovanjske kredite v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 5/12 – v nadaljevanju: Pravilnik) se spremeni tako, da se glasi:
»Na prednostno listo A se uvrščajo prosilci, ki niti sami niti njihovi zakonci oziroma zunajzakonski partnerji v obdobju deset let pred letom razpisa še niso bili upravičenci do subvencioniranja obrestne mere za stanovanjske kredite s strani Občine Ajdovščina; na prednostno listo B se uvrščajo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oziroma zunajzakonski partner v obdobju deset let pred letom razpisa že bili enkrat upravičeni do subvencioniranja obrestne mere; na prednostno listo C se uvrstijo prosilci, ki so sami ali njihov zakonec oziroma zunajzakonski partner v obdobju deset let pred letom razpisa že dvakrat bili upravičeni do subvencioniranja obrestne mere v skladu s tem pravilnikom in enako naprej.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013.
Št. 436-2/2002
Ajdovščina, dne 28. septembra 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost