Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2933. Sklep o spremembi Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov, stran 7548.

Na podlagi 2. točke 138. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C in 55/12) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembi Sklepa o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov
1. člen
V Sklepu o preizkusu znanja s področja trženja enot investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 33/12) se v 5. točki prvega odstavka 5. člena besedilo »odloča o višini nadomestila za opravljanje preizkusa znanja« nadomesti z besedilom »predlaga Agenciji spremembo višine nadomestila za opravljanje preizkusa znanja«.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-47/2012-1
Ljubljana, dne 3. oktobra 2012
EVA 2012-1611-0163
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

AAA Zlata odličnost