Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2012 z dne 1. 10. 2012

Kazalo

2848. Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, stran 7422.

Na podlagi tretjega odstavka 15.d člena in druge alineje tretjega odstavka 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter druge točke prvega odstavka 6. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10 in 67/11) Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije izdaja
A K T
o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije
1. člen
S tem aktom se določa uporabnina za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije, ki jo uporabljajo prosilci/prevozniki za izvajanje prevoznih storitev v železniškem prometu. Uporabnina je namenjena kritju dela stroškov vzdrževanja infrastrukture, ki jih izkazuje upravljavec infrastrukture.
2. člen
Uporabnina se zaračunava za vsako dodeljeno vlakovno pot z uporabo sledeče formule:
Vrednosti vhodnih elementov:
– Ponderji proge (Pi):
+------------+-----+------+-------+-------+------+-------+------+
|KATEGORIJA | R1 | R2 |  R3 | R4  | G1 |  G2 | G3 |
|PROGE (i)  |   |   |    |    |   |    |   |
+------------+-----+------+-------+-------+------+-------+------+
|PONDER (Pi) |0,411| 0,587| 0,542 | 0,531 | 0,788| 1,104 | 1,000|
+------------+-----+------+-------+-------+------+-------+------+
– Cena za vlakovni kilometer (Cvlkm) znaša 1,00 €.
Cena ne vključuje davka na dodano vrednost.
– Faktor klasifikacije vlečnih vozil (Fvv):
+-------------------------------------------+------------------+
|– kategorija A               |0,95       |
+-------------------------------------------+------------------+
|– kategorija B               |1,00       |
+-------------------------------------------+------------------+
|– kategorija C               |1,05       |
+-------------------------------------------+------------------+
Tabele:
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Serija    |  Masa (t)  | Ekvivalent | Kategorija |
|       |       |   (Ki)   |       |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 342    |   81   |  0,844   |   B    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 363    |   115   |  1,000   |   C    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 541    |   87   |  0,864   |   B    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 732    |   44   |  0,773   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 642    |   64   |  0,801   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 643    |   66   |  0,805   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 644    |   90   |  0,875   |   B    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 661    |   108   |  0,959   |   C    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 664    |   113   |  0,988   |   C    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|ÖBB 1216   |   87   |  0,864   |   B    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|ÖBB 2016   |   80   |  0,841   |   B    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+

+--------------+--------------+--------------+--------------+
|Serija    |  Masa (t)  | Ekvivalent | Kategorija |
|       |       |   (Ki)   |       |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 310    |   164   |  0,868   |   B    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 311    |   214   |  1,000   |   C    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 312-000  |   88   |  0,777   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 312-100  |   114   |  0,796   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 711    |   97   |  0,782   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 713    |   70   |  0,768   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
|SŽ 813    |   76   |  0,771   |   A    |
+--------------+--------------+--------------+--------------+
– Dodatki in odbitki glede na vrsto prometa (Cvp):
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki do 1.000 ton           |  0,72   |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki od 1.001 do 1.500 ton       |  1,00   |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki od 1.501 do 1.750 ton       |  1,24   |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki od 1.751 ton do 2.000 ton     |  1,55   |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki nad 2.000 ton           |  1,86   |
+------------------------------------------------+-------------+
|tovorni vlaki (nabiralni, krožni in       |  0,33   |
|industrijski vlaki)               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|potniški vlaki z nagibno tehniko        |  0,83   |
+------------------------------------------------+-------------+
|potniški vlaki v klasični sestavi        |  0,61   |
|(lokomotiva+vagoni)               |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|motorne potniške garniture           |  0,60   |
+------------------------------------------------+-------------+
|avtovlak skozi Bohinjski predor         |  0,30   |
+------------------------------------------------+-------------+
|ostali avtovlaki                |  0,42   |
+------------------------------------------------+-------------+
|vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (načrtovano  |  0,00   |
|vzdrževanje, vzdrževanje zaradi naravnih    |       |
|nesreč, izrednih dogodkov in višje sile)    |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|vlaki, namenjeni vzdrževanju JŽI (nenačrtovano |  0,30   |
|vzdrževanje)                  |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|lokomotivski vlaki (prazne motorne garniture,  |  0,70   |
|vlečna vozila, ki vozijo sama)         |       |
+------------------------------------------------+-------------+
|prazni tovorni vlaki (manj od 100 ton neto)   |  0,72   |
+------------------------------------------------+-------------+
|prazni potniški vlaki v klasični sestavi    |  0,72   |
+------------------------------------------------+-------------+
|muzejski vlak                  |  0,42   |
+------------------------------------------------+-------------+
|ostali vlaki                  |  0,72   |
+------------------------------------------------+-------------+
3. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi uporabnine za uporabo javne železniške infrastrukture Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/11).
4. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-359/2012
Maribor, dne 28. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0171
Predsednik sveta
Javne agencije za železniški promet
Republike Slovenije
dr. Klavdij Logožar l.r.

AAA Zlata odličnost