Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci, stran 7224.

Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno prečiščeno besedilo UPB-1, 18/10 in 103/11) je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 13. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10, 40/10, 50/10, 33/11 in 76/11) se v 13. členu 1.b) točke doda nova alineja, in sicer nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
»– Namenska raba območja, ki zajema del parcele št. 446, k.o. Bodonci (v izmeri 50 m2) se spremeni tako, da se dovoljuje gradnja stavbe za kulturo, razvedrilo in za opravljanje obredov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-0006/2010
Puconci, dne 13. septembra 2012
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost