Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2775. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora, stran 7223.

Na podlagi 10. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB13, Uradni list RS, št. 108/09, 8/10 Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 58/10, 107/10, 35/11), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB-2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF) ter 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 11. redni seji dne 12. 9. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 119/07, 79/11, 107/11) – v nadaljevanju: Pravilnik – se spremeni drugi odstavek 16. člena, ki se spremenjen glasi:
»Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012 dalje.
Št. 007-0008/2012-2
Naklo, dne 12. septembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost