Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Naklo, stran 7223.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 11. redni seji dne 12. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Naklo
1. člen
V Odloku o turistični taksi v Občini Naklo (UVG, 28/2000, 17/2005) se spremenita prvi in drugi odstavek 3. člena, ki se spremenjena glasita:
»Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, lastniki sob, kmetje, društva in lastniki kampov ter ostali, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista.
Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, lastniki sob, kmetje, društva in lastniki kampov ter ostali, ki sprejemajo turiste na prenočevanje so dolžni predložiti do 25. v mesecu za pretekli mesec, občinskemu uradu in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število vseh prenočitev in znesek pobrane turistične takse.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0026/2012-1
Naklo, dne 12. septembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost