Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2772. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo, stran 7222.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – OdlUS, 76/08, 100/08 OdlUS, 79/09, 14/10 OdlUS, 79/09, 14/10 OdlUS, 51/10, 84/10 OdlUS), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) in 70. člena Poslovnika Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07, 107/10, 107/11, 79/11, 29/12) je Občinski svet Občine Naklo na 11. redni seji dne 12. 9. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Naklo
1. člen
V 3. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 99/07, 107/10, 107/11, 79/11, 29/12) – v nadaljevanju Poslovnika – se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Dokumenti, gradivo in drugi podatki, ki so predmet obravnave na seji ali kako drugače potrebni za izvedbo seje, se lahko s sklepom župana, za obdobje do začetka posamezne seje, označijo kot zaupni podatki, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja.«
2. člen
V 21. členu Poslovnika se v prvem odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Kolikor je gradivo za sejo skladno s tretjim odstavkom 3. člena tega poslovnika označeno kot zaupen podatek, se sklep o določitvi zaupnosti podatka priloži gradivu.«
3. člen
Ta sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2012-2
Naklo, dne 12. septembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost