Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2768. Sklep o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica, stran 7221.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF), določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 12/09, 26/11) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 14. redni seji dne 14. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v enoti vrtec Pikapolonica
1.
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih programov v VIZ OŠ Bistrica ob Sotli, enota vrtec Pikapolonica, znaša mesečno 414,00 EUR.
2.
Ta sklep se uporablja od 1. 9. 2012.
3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0009/2012-02-14
Bistrica ob Sotli, dne 14. septembra 2012
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Franjo Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost