Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2767. Sprememba Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7221.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 6. izredni korespondenčni seji, ki je bila dne 14. 9. 2012, sprejel
S P R E M E M B O P R A V I L
za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
1. člen
V Pravilih za izvolitev predstavnikov Občine Železniki v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta (Uradni list RS, št. 88/07) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Predloge za kandidate za elektorja oziroma za kandidata za državni svet lahko predlaga vsak član Občinskega sveta Občine Železniki ali vsaka svetniška skupina oziroma lista, katere predstavniki so bili na zadnjih volitvah izvoljeni v Občinski svet Občine Železniki.«
2. člen
Besedilo petega odstavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu, ločeno za elektorja in za člana državnega sveta, pri čemer upošteva predloge, ki so jih predlagatelji posredovali do v pozivu določenega roka.
Komisija seznam pošlje županu.«
3. člen
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-7/2012-002
Železniki, dne 14. septembra 2012
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost