Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2765. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije o prehodu mandata člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice, na naslednjega kandidata, stran 7218.

Na podlagi 30. in 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 45/08) je Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
I.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je Krajevna skupnost Rudnik - Toplice z dopisom, št. 7 – 8/2012 z dne 29. 8. 2012 obvestila Občinsko volilno komisijo Zagorje ob Savi, da je dne 10. 8. 2012 prejela pisno izjavo Rudija Medveda, člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice, da je zaposlen v občinski upravi Občine Zagorje ob Savi na delovnem mestu direktorja občinske uprave. Opravljanje tega dela je v skladu s 37.b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) nezdružljivo s funkcijo člana sveta krajevne skupnosti,
– mandat člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata v Krajevni skupnosti Rudnik - Toplice,
– je naslednji kandidat za člana sveta Krajevne skupnosti Marjan Zver, roj. 29. 2. 1956, stan. Okrogarjeva kolonija 25, 1410 Zagorje ob Savi.
II.
Občinska volilna komisija Občine Zagorje ob Savi ugotavlja, da:
– je mandat člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice za preostanek mandatne dobe prešel na naslednjega kandidata v Krajevni skupnosti Rudnik - Toplice,
– je novi član člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice je MARJAN ZVER, roj. 29. 2. 1956, stan. Okrogarjeva kolonija 25, 1410 Zagorje ob Savi, ki je 7. 9. 2012 podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana sveta Krajevne skupnosti Rudnik - Toplice.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-1/2010
Zagorje ob Savi, dne 7. septembra 2012
Občinska volilna komisija Zagorje ob Savi
Predsednik občinske volilne komisije
Sašo Ostrožnik l.r.

AAA Zlata odličnost