Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2764. Pravilnik o obračunavanju storitev javnega vodovoda, stran 7217.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07), 7. in 29. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tišina je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 24. 8. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o obračunavanju storitev javnega vodovoda
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom o tarifnem sistemu se določajo elementi za obračun tarif vzdrževanja priključka in vzdrževanja vodomera. Elemente za obračun tarif oskrbe s pitno vodo, omrežnin in drugo ureja veljavni državni predpis za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
2. člen
Pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki so v skladu z odlokom občine, ki ureja oskrbo s pitno vodo, opredeljeni kot uporabniki javnega vodovoda na območju Občine Tišina.
3. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– vzdrževanje priključka
– vzdrževanje vodomera.
4. člen
Vzdrževanje priključka plačujejo uporabniki za vzdrževanje izvedenega priključka do vodomerne naprave, katero prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe v skladu s 7. členom občinskega predpisa o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Vzdrževanje priključka na javni vodovod se zaračunava uporabniku mesečno glede na nazivni premer (DN) obračunskega vodomera na priključku in ni odvisno od količine porabljene vode.
Zbrana sredstva iz naslova vzdrževanja priključkov so prihodek izvajalca javne službe in pokrivajo vzdrževalne in druge stroške v zvezi z vodovodnimi priključki.
5. člen
Cene vzdrževanja priključka glede na nazivni premer (DN) so:
+--------------------------------+---------------+--------------+
|      Vodomer DN      |  Pretok   |Na priključek |
+-----------------+--------------+---------------+  na mesec  |
|    mm    |   cole   |   m3/h   |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|         brez vodomera         |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    15    |   1/2   |    3    |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    20    |   3/4   |    5    |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    25    |   1    |    7    |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    32    |   5/4   |   12    |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    40    |   6/4   |   20    |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    50    |   2    |   30    |   2,51   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
6. člen
Vzdrževanje vodomera plačujejo uporabniki za vzdrževanje, overjanje in zamenjavo vodomerov, katero prevzame v upravljanje in vzdrževanje izvajalec javne službe v skladu z 29. členom občinskega predpisa o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
Vzdrževanje vodomera se zaračunava uporabniku mesečno glede na nazivni premer (DN) obračunskega vodomera na priključku in ni odvisno od količine porabljene vode.
7. člen
Cene vzdrževanja vodomera glede na nazivni premer (DN) so:
+--------------------------------+---------------+--------------+
|      Vodomer DN      |  Pretok   |Na vodomer na |
+-----------------+--------------+---------------+  mesec   |
|    mm    |   cole   |   m3/h   |       |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    15    |   1/2   |    3    |   0,64   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    20    |   3/4   |    5    |   0,64   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    25    |   1    |    7    |   0,89   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    32    |   5/4   |   12    |   0,89   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    40    |   6/4   |   20    |   1,79   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
|    50    |   2    |   30    |   2,90   |
+-----------------+--------------+---------------+--------------+
IV. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Vse cene so navedene brez davka na dodano vrednost in drugih morebitnih davščin.
9. člen
Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0024/2012-1
Tišina, dne 27. avgusta 2012
Župan
Občine Tišina
Franc Horvat l.r.

AAA Zlata odličnost