Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2761. Sklep o razpisu referenduma za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojno pravne osebe, stran 7206.

Na podlagi 3. in 56. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – UPB2), 18. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 75/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 71. in 99. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica z 11. redne seje dne 29. 2. 2012 izdajam
S K L E P
o razpisu referenduma za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojno pravne osebe
I.
Na podlagi zahteve krajanov naselja Dolnje Brezovo se razpiše referendum za izločitev naselja Dolnje Brezovo iz Krajevne skupnosti Blanca in ustanovitev nove Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo kot samostojne pravne osebe.
II.
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali ste za to, da se naselje Dolnje Brezovo izloči iz Krajevne skupnosti Blanca in da se ustanovi nova Krajevna skupnost Dolnje Brezovo kot samostojna pravna oseba?«
Na referendumu se glasuje tako, da se obkroži »ZA« oziroma »PROTI«.
III.
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje 1. oktober 2012.
IV.
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 11. novembra 2012.
V.
Pravico glasovati na referendumu imajo volivci s stalnim prebivališčem v naselju Dolnje Brezovo.
VI.
Izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija Občine Sevnica.
VII.
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0004/2011
Sevnica, dne 11. septembra 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost