Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2760. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah, stran 7206.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 57/12) ter 7. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/11) je župan Občine Poljčane sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena bo javno razgrnjeno od ponedeljka, 10. 9. 2012 do srede, 10. 10. 2012 v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega OPPN bo v sredo, 26. 9. 2012 ob 15.00 uri v prostorih Občine Poljčane, Bistriška c. 65, 2319 Poljčane.
4. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nanaša na zemljišča parc. št. 492/9, 492/15 in 492/17, vse k.o. Pekel.
5. člen
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo predloge in pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve, na elektronski naslov: natasa.dvorsak@poljcane.si ter pisno na naslov Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo na javni obravnavi. Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Obravnavani bodo le tisti predlogi in pripombe, ki bodo opremljeni s polnim naslovom, podpisom in jasno navedenimi pripombami in predlogi.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Poljčane.
Št. 3500-0014/2011-201
Poljčane, dne 31. avgusta 2012
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost