Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2758. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za brezplačno plakatiranje za volilno kampanjo za predsednika Republike Slovenije, stran 7204.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08), Mestna občina Novo mesto objavlja
P O G O J E
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za brezplačno plakatiranje za volilno kampanjo za predsednika Republike Slovenije
1. V skladu s prvim odstavkom 8. člena Zakona o volilni kampanji bosta vsakemu organizatorju volilne kampanje na razpolago dva brezplačna mobilna panoja, in sicer eden na razširjenem pločniku ob cesti pred stavbo Seidlova cesta 1 v Novem mestu in drugi ob Seidlovi cesti (zelenica med parkiriščem in pločnikom) nasproti poslovno stanovanjske soseske »Plava laguna«.
2. Panoji bodo dodeljeni posameznemu organizatorju volilne kampanje na podlagi pisne vloge, naslovljene na Mestno občino Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novo mesto, Seidlova cesta 1. Vloge morajo prispeti najkasneje do 28. 9. 2012 do 11. ure. Vrstni red dodeljenih panojev bo določen na osnovi žrebanja, ki bo dne 28. 9. 2012 ob 12. uri v mali sejni sobi, Seidlova cesta 1, II. nadstropje.
3. Organizator volilne kampanje bo na dodeljena panoja lahko sam nameščal plakate in skrbel za urejenost in zglednost panoja.
4. Na panoju mora biti ves čas izvajanja volilne kampanje izpisano ime organizatorja volilne kampanje.
5. V pisnem zahtevku za dodelitev panojev mora biti navedeno ime ter kontaktna telefonska številka osebe, ki bo odgovorna za urejenost panoja.
Plakatiranje izven stalnih in urejenih dodatnih obvestilnih (plakatnih) mest, kakor tudi druge oblike posredovanja obvestil ureja Zakon o volilni referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07 in 105/08).
Št. 041-14/2012
Novo mesto, dne 11. septembra 2012
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost