Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2754. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica, stran 7198.

Na podlagi 4. in 52. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02), Slovenskih računovodskih standardov ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) izdajam
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
V Pravilniku o računovodstvu Občine Miren - Kostanjevica z dne 28. 10. 2008 se v 2. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– knjigovodske listine, poslovne knjige in davek na dodano vrednost;«.
2. člen
Za 23. členom se dodata novi 23.a in 23.b člen, ki se glasita:
»23.a člen
Občina je identificirana za davek na dodano vrednost in ima identifikacijsko številko za DDV.
23.b člen
Občina opravlja naslednje dejavnosti:
– neobdavčljivo dejavnost (organ oblasti)
– obdavčljivo dejavnost: obdavčeno in oproščeno dejavnost.
Občina v davčne evidence vpisuje račune in obračunava DDV od blaga in storitev, ki se nanašajo na obdavčeno dejavnost in na oproščeno dejavnost, ter odbija DDV le od obdavčene dejavnosti, ki se nanaša na izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju Občine Miren - Kostanjevica (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija).«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-17/2012
Miren, dne 4. septembra 2012
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost