Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2753. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za delitev zemljiških parcel št. 109/30, 109/8 in 78/1, vse k. o. Log, za potrebe izgradnje vodohrana Lukovica in prečrpališča (Visoka cona Lukovica), stran 7198.

Na podlagi 47. člena Zakona o gozdovih – ZG (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – Odl. US, 24/99 – Skl. US, 56/99 – ZON (31/00 – popr.), 67/02, 110/02 – ZGO-1, 112/06 – Odl. US, 115/06, 110/07, 61/10 – Odl. US, 106/10) in 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 12. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejel
S K L E P
o ugotovitvi javnega interesa za delitev zemljiških parcel št. 109/30, 109/8 in 78/1, vse k. o. Log, za potrebe izgradnje vodohrana Lukovica in prečrpališča (Visoka cona Lukovica)
1. člen
Izgradnja vodohrana Lukovica in prečrpališča na nepremičninah, ki so v lasti fizičnih oseb na območju Občine Log - Dragomer, je nujno potrebna za oskrbo naselja Lukovica s pitno vodo (projekt »Visoka cona Lukovica«).
2. člen
S tem sklepom se ugotavlja, da je zaradi gradnje javne infrastrukture potrebno izvesti parcelacijo naslednjih parcel:
– za potrebe izgradnje vodohrana Lukovica na zahodnem delu zemljiške parcele, parc. št. 109/30, k. o. Log, v parc. št. 109/39, 109/40 in 109/41, vse k. o. Log,
– za potrebe dostopa do vodohrana Lukovica parc. št. 109/8, k. o. Log, v parc. št. 109/42 in 109/43, obe k. o. Log,
– za potrebe prečrpališča parc. št. 78/1, k.o. Log v parc. št. 78/3 in 78/4, obe k. o. Log.
3. člen
Občinski svet Občine Log - Dragomer pooblašča župana Občine Log - Dragomer za sklenitev pogodb o odkupu zemljiških parcel, št. 109/40, 109/41, 109/43 in 78/4, vse k. o. Log.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-5/2012
Dragomer, dne 27. junija 2012
Župan
Občine Log - Dragomer
Mladen Sumina l.r.

AAA Zlata odličnost