Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2747. Sklep o izvzemu zemljišč parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k.o. Ribno, iz javne rabe, stran 7193.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 Odl. US: U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 Odl. US: U-I-1/03-15, 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12) ter 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB2) je Občinski svet Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o izvzemu zemljišč parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k.o. Ribno, iz javne rabe. V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišča, knjižena kot javno dobro v lasti Občine Bled v naravi nimajo funkcije javnega dobra za Občino Bled. Zemljišča parc. št. 1382/2, 1382/4, 1382/5, k.o. Ribno, se z izvzemom javnega dobra prenesejo v last Občine Bled.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 034-4/2012-6
Bled, dne 7. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost