Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012

Kazalo

2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled, stran 7191.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 10. redni seji dne 4. 9. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bled
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Bled (Uradni list RS, št. 55/09), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V 6. členu odloka se spremeni in dopolni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se v seznamu javnih poti (JP) spremenijo in dodajo naslednje javne poti (JP):
3. člen
V 6. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti (JP) tako, da se iz seznama javnih poti (JP) izvzamejo naslednje javne poti (JP):
--------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta  Odsek Začetek   Potek   Konec Dolžina Preostala  Vrsta
  št.          odseka       odseka  [m]   dolžina  prometa
                                 v
                               sosednji
                                občini
                                 [m]
--------------------------------------------------------------------------------
  4.  512020 512023   O   Alpska      O  103         V
             512022 cesta III  512024
  50. 512240 512243   C   Koritenska  Z HŠ  122         V
             012030 cesta III    25
  53. 512260 512261  C R1  Park hotel    Z  181         V
             209         hotel
  58. 512280 512282   O   Levstikova  Z HŠ  133         V
             512281 ulica II    22
  65. 512310 512311   C   Mlinska     C  127         V
             513340 cesta–   012050
                 Šobec
--------------------------------------------------------------------------------
4. člen
Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Bled znaša 65.493 m (65,493 km).
5. člen
V kategorizacijo občinskih javnih cest v Občini Bled se doda naslednja javna pot za kolesarje (KJ):
--------------------------------------------------------------------------------
  Zap.  Cesta  Odsek Začetek  Potek  Konec Dolžina Preostala  Vrsta
  št.          odseka     odseka  [m]   dolžina  prometa
                               v
                             sosednji
                              občini
                               [m]
--------------------------------------------------------------------------------
  1.  984800 984801   C   TNC     C  133     658   K
             349110 Lesce– 012010      Radovljica
                 Bled
--------------------------------------------------------------------------------
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v Občini Bled znaša 133 m (0,133 km).
6. člen
Ceste, ki so predmet te spremembe in dopolnitve odloka, se upravljajo enako kot ostale občinske ceste.
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 37162-3/2012-144(507) z dne 30. 5. 2012 in št. 37162-3/2012-222(507) z dne 6. 8. 2012.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2012-8
Bled, dne 10. septembra 2012
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost