Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2700. Poziv občinskim in mestnim svetom ter interesnim organizacijam za izvolitev predstavnikov v volilna telesa ter določitev kandidatov za člane državnega sveta, stran 7012.

Na podlagi 12. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve – UPB1 in 95/11 – Odločba US) Državna volilna komisija
P O Z I V A
a) občinske in mestne svete;
b) interesne organizacije:
1. Gospodarske zbornice in združenje delodajalcev,
2. Sindikate, zveze oziroma konfederacije sindikatov,
3. Poklicne organizacije obrtnikov,
4. Poklicne organizacije kmetov,
5. Poklicne organizacije drugih samostojnih poklicev,
6. Univerze, visoke in višje šole,
7. Poklicne organizacije pedagoških delavcev,
8. Poklicne organizacije raziskovalcev,
9. Poklicne organizacije kulturnih in športnih delavcev,
10. Poklicne organizacije zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev,
11. Poklicne organizacije strokovnih delavcev na področju socialnega varstva,
ki so organizirane za območje Republike Slovenije,
da v skladu z Zakonom o državnem svetu ter na podlagi lastnih pravil izvolijo svoje predstavnike v volilna telesa za volitve članov državnega sveta ter določijo kandidate za člane državnega sveta.
I.
Za poklicne organizacije iz točke b) 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10. in 11. se štejejo:
– zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije, organizirane za območje države.
Za poklicne organizacije iz točke b) 3., 4. in 5. se štejejo tudi sekcije samostojnih poklicev v drugih poklicnih zbornicah, združenjih, društvih, zvezah in drugih poklicnih organizacijah, organiziranih za območje države.
II.
Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo občinski in mestni sveti predložiti volilnim komisijam volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (v nadaljevanju: volilnim komisijam), najpozneje do nedelje, 21. 10. 2012 do 24.00 ure.
Kandidature za člana državnega sveta se morajo predložiti volilnim komisijam do nedelje, 21. 10. 2012 do 24.00 ure.
III.
Sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo morajo interesne organizacije predložiti Državni volilni komisiji (v nadaljevanju: DVK), Slovenska 54/IV, Ljubljana, najpozneje do ponedeljka, 22. 10. 2012 do 24.00 ure.
Kandidature za člana državnega sveta morajo interesne organizacije predložiti DVK do ponedeljka, 22. 10. 2012 do 24.00 ure.
IV.
Na podlagi II. točke Odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet (Uradni list RS, št. 64/12) bodo splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov lokalnih interesov v sredo 21. novembra 2012.
Splošne volitve članov državnega sveta – predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti, bodo v četrtek, 22. novembra 2012.
V.
Ta poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem mestu: www.dvk-rs.si.
Št. 041-10/2012-1
Ljubljana, dne 6. septembra 2012
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost