Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2012 z dne 7. 9. 2012

Kazalo

2652. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih, stran 6944.

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih
1. člen
V Uredbi o izvajanju zaščitnih ukrepov na ladjah in v pristaniščih (Uradni list RS, št. 64/04 in 41/07) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Območje koprskega tovornega pristanišča je določeno s koncesijskim aktom o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču. Območja drugih pristanišč so določena z akti o določitvi pristanišč.«.
2. člen
V 3. členu se za osmim odstavkom doda novi deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Uradne osebe se pri opravljanju nadzora izkažejo s službeno izkaznico.«.
3. člen
V 4. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo vsaki dve leti presoja delovanje organizacij, pristojnih za izvajanje zaščitnih ukrepov iz prejšnjega odstavka, v skladu z mednarodnim kodeksom o zaščiti ladij in pristanišč.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-29/2012
Ljubljana, dne 30. avgusta 2012
EVA 2012-2430-0004
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost