Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2012 z dne 31. 8. 2012

Kazalo

2627. Pravilnik o prenehanju veljavnosti in uporabe določenih pravilnikov na področju materialov, izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili, stran 6923.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o prenehanju veljavnosti in uporabe določenih pravilnikov na področju materialov, izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili
1. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 65/08, 22/10 in 22/11) in 31. člen Pravilnika o izdelkih in snoveh, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 98/02, 75/03 in 44/04) ter se preneha uporabljati Pravilnik o pogojih glede zdravstvene neoporečnosti predmetov splošne rabe, ki smejo v promet, (Uradni list SFRJ, št. 26/83, 61/84, 56/86, 50/89, 18/91; Uradni list RS, št. 38/00, 66/00, 20/01, 98/02 in 62/03).
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-68/2012/9
Ljubljana, dne 20. avgusta 2012
EVA 2012-2711-0030
Tomaž Gantar l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost