Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2012 z dne 3. 8. 2012

Kazalo

2498. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gorenja vas - Poljane, stran 6112.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 11. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
V Statutu Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) se dopolni 7. člen tako, da se v 9. točki doda nova, šesta alineja, ki se glasi:
»– proizvodnja električne energije in trgovanje z električno energijo.«
2. člen
Ostale določbe Statuta ostanejo nespremenjene.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-001/2012-001
Gorenja vas, dne 21. junija 2012
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost